* OTCBTC 已于 2018/2/22 上架 Ripple (XRP) 币种,同时开放场外、币币交易。

* 欢迎广大用户推荐优质币种,我们会优先安排上架。谢谢各位!查看已上线币种介绍

价格最低
100 - 10,327.53 CNY
42.79
CNY/VEN
信誉最高
100 - 10,327.53 CNY
42.79
CNY/VEN
Empty offer

0广告费,1口价买卖数字币

去刊登快速广告

更多其他的选择: 价格最低 | 信用最高 列表页与下单页价格不一致?


 • 昵称
 • 信用
 • 交易方式
 • 交易限额
 • 浮动单价
 • 操作
 • Headimage a661abe9 6d33 4684 bc33 b7d07d7c12f3
  OTC-BTC 3 分钟 前上线
 • 信用 交易 1260 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 100 - 10,327.53 CNY
 • 单价 42.79 CNY/VEN
 • 购买
 • User default pic
  crlh71 30 分钟 前上线
 • 信用 交易 40 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment card
 • 交易限额 100 - 50,000 CNY
 • 单价 43.43 CNY/VEN
 • 购买
 • User default pic
  zouba1120 13 分钟 前上线
 • 信用 交易 1 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay
 • 交易限额 100 - 8,609.47 CNY
 • 单价 43.48 CNY/VEN
 • 购买
 • User default pic
  benleelmc2015 大约 16 小时 前上线
 • 信用 交易 25 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment card
 • 交易限额 1,000 - 15,000 CNY
 • 单价 39 CNY/VEN
 • 购买
 • Headimage 8e695d2d 34b1 4627 8543 71a221ea1419
  linli2017 大约 2 小时 前上线
 • 信用 交易 219 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat
 • 交易限额 100 - 19,940.05 CNY
 • 单价 40 CNY/VEN
 • 购买
 • Headimage 3cdfbbb0 d325 4cab bffb b823692edea9
  W chen 大约 2 小时 前上线
 • 信用 交易 0 好评度 暂无评价
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 100 - 4,462.44 CNY
 • 单价 42 CNY/VEN
 • 购买
 • User default pic
  sshyuxiang 大约 19 小时 前上线
 • 信用 交易 19 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 100 - 4,734.93 CNY
 • 单价 53 CNY/VEN
 • 购买

条件搜索

你想出
CNY 修改
进行
CNY > VEN
交易方式
不限
2

方案选择

3

新建交易

4

进行交易

5

进行移交

6

完成交易

当前在线人数

1,479

最近 VEN 成交均价

41.78 CNY

当前 VEN 市价

35.07 CNY 2018-02-25 11:25 -
Coinmarketcap

手机客户端(场外版)

现在安装,随时交易

Phone app image
Phone app image small