* OTCBTC 已于 2018/2/22 上架 Ripple (XRP) 币种,同时开放场外、币币交易。

* 欢迎广大用户推荐优质币种,我们会优先安排上架。谢谢各位!查看已上线币种介绍

价格最低
100 - 4,015.7 CNY
1.4
CNY/MOBI
信誉最高
100 - 2,402.29 CNY
1.4
CNY/MOBI
Empty offer

0广告费,1口价买卖数字币

去刊登快速广告

更多其他的选择: 价格最低 | 信用最高 列表页与下单页价格不一致?


 • 昵称
 • 信用
 • 交易方式
 • 交易限额
 • 浮动单价
 • 操作
 • Headimage 489df066 3b9d 4165 8617 10141c98afa1
  Ji Xu A 2 分钟 前上线
 • 信用 交易 2077 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 100 - 4,015.7 CNY
 • 单价 1.4 CNY/MOBI
 • 购买
 • Headimage 808f95a9 b7c4 4f14 9f04 e0b4bb456b66
  wxsen56 不到一分钟 前上线
 • 信用 交易 1631 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 100 - 2,785.19 CNY
 • 单价 1.4 CNY/MOBI
 • 购买
 • Headimage 6e8f0183 1d41 45a7 afa5 62ac2c28d602
  Xin Yang 2 分钟 前上线
 • 信用 交易 2856 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 100 - 2,402.29 CNY
 • 单价 1.4 CNY/MOBI
 • 购买
 • Headimage de502cb3 811e 4932 8c4c 0311df030641
  soarcan 不到一分钟 前上线
 • 信用 交易 36 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat Payment card
 • 交易限额 100 - 1,291.56 CNY
 • 单价 1.49 CNY/MOBI
 • 购买
 • Headimage f5d0abd4 bace 42af bd96 4ac0acd74fc8
  rockyraccoon 大约 9 小时 前上线
 • 信用 交易 169 好评度 100.00%
 • 交易方式 Payment alipay Payment wechat
 • 交易限额 500 - 20,000 CNY
 • 单价 2.49 CNY/MOBI
 • 购买

条件搜索

你想出
CNY 修改
进行
CNY > MOBI
交易方式
不限
2

方案选择

3

新建交易

4

进行交易

5

进行移交

6

完成交易

当前在线人数

1,520

最近 MOBI 成交均价

1.45 CNY

当前 MOBI 市价

1.02 CNY 2018-02-25 11:35 -
Coinmarketcap

手机客户端(场外版)

现在安装,随时交易

Phone app image
Phone app image small